PROZBYT
PROZBYT – Przemysław Chrostowski
41-914 Bytom, ul. Węglowa 4
 
Informacje o firmie
Rury z tworzyw sztucznych
Wyroby betonowe - studnie kablowe
Informacje o usługach
Kontakt z firmą
 

Prozbyt Wyroby betonowe - studnie kablowe

 

Informacje o produktach  >>  wyroby betonowe - studnie kablowe

Studnie kablowe typoszeregu SKO-1, SKO-2, SKO-4, SK-1, SK-2, SK-6, SKR-1, SKR-2, SKMP-3, SKMP-4 stosowane są do budowy kanalizacji teletechnicznej rozdzielczej i magistralnej oraz jako podszafkowe.

Oznaczenie typów studni:

a. ze względu na określenie przeznaczenia studni w kanalizacji kablowej:
 •  SKR - studnia kablowa rozdzielcza
 •  SKM - studnia kablowa magistralna
 •  SKS - studnia kablowa szafkowa
 •  SKO - studnia kablowa optymalna
b. ze względu na określenie wielkości
 • 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 - liczba rur pierwotnych w głównym ciągu

Do przykrycia włazu studni kablowych stosowane są pokrywy typu lekkiego lub ciężkiego.

Pokrywa ciężka z oprawą stalową lub żeliwną, z otworem wentylacyjnym lub bez.

Pokrywa lekka z oprawą stalową lub żeliwną z dwoma pokrywami, jedna pełna druga z otworem wentylacyjnym.

Rysunki oraz dane techniczne zostały opublikowane za zgodą producenta.

STUDNIE KABLOWE

Przekroje pionowe
Studnia kablowa SK-1 - przeznaczona dla ciągu kanalizacji jednootworowej jako studnia przelotowa lub koncowa.

Dane techniczne:
Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
 • korpus żelbetowy górny (z wbetonowaną ramą) o masie m = 120 kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 125 kg
 • grubość ścian bocznych i płyty dolnej 7 cm
 • beton B-20 stal A-0 (St0S) Wyposażenie studni
 • nakrywa zabetonowana z wywietrznikiem żeliwnym 50x50

Przekroje pionowe
Studnia kablowa SK-2 - przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej dwu otworowej przelotowej. Produkowana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK-2/1, SK-2/2).

Dane techniczne:
Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
 • korpus żelbetowy górny o masie m = 370 kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 360 kg
 • grubość ścian bocznych, płyty górnej i dna 7 cm
 • beton B-20 stal 34 GS

Przekroje pionowe
Studnia kablowa SK-6 - jest przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej 6 otworowej (3 otwory w warstwie). Wykonywana jest również jako studnia odgałęźna, jedno lub dwustronna (SK6/1, SK6/2-rys. l). Studnie SK-6 posiadają powiększone otwory wylotowe (gardła), umożliwiające wprowadzenie 12 rur (j) 100 i tym samym mogą zastąpić studnie SK-12.

Dane techniczne:
Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
 • korpus żelbetowy górny o masie m = 1550 kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 1300 kg
 • grubość ścian bocznych 9 cm, grubość dna 10 cm
 • beton B-20 stal A-0 ( StOS)

Przekroje pionowe
Studnia kablowa optymalna SKO-1 może być wykonana jako jednoelementowa przeznaczona do budowy kanalizacji teletechnicznej jednootworowej dla rur o średnicy do 110 mm. Studnia ta może występować jako przelotowa, odgałęźna, narożna lub końcowa (przy słupku rozdzielczym). Studnie SKO-1 stosuje się w wersji płytkiej o wysokości 500 mm. - SKO-1p oraz głębokiej o wysokości 720 mm - SKO-1g. Istnieje możliwość zastosowania tego typu studni jako złączowych dla jednego lub kilku cienkich kabli miedzianych (montaż łączy nad studnią)

Wyposażenie kompletnej studni:
 • korpus betonowy jednoelementowy wys. 500 SKO-1p,
 • korpus betonowy jednoelementowy wys. 750 SKO-1g,
 • rakrywa klasy A, B,
 • nakrywa klasy A, B z wywietrznikiem lub bez.
Wymiary wewnętrzne:
 • Studnia SKO-1p:
 • dugość - 600 mm; szerokość - 600 mm;
 • wysokość - 500 mm.
 • Ciężar korpusu SKO-1p 220 kg

 • Studnia SKO-1g:
 • długość - 600 mm; szerokość - 600 mm;
 • wysokość - 720 mm.
 • Ciężar korpusu SKO-1g 320 kg.

Przekroje pionowe
Studnia kablowa SKO-2 może występować jako jednoelementowa oraz dwuelementowa i przeznaczona jest do budowy kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej dla rur o średnicy 110 mm Studnia może występować jako przelotowa lub narożna z możliwością odgałęzienia dla kabli o średnicy do 20 mm. Dla kabli światłowodowych - do rur kanalizacji 40 mm przelotowo lub narożnie z możliwością nałożenia studni na wcześniej ułożone rury. W wersji jednoelementowej (korpus monolityczny) występuje SKO-2p (płytka) oraz SKO-2g (głęboka). W wersji dwuelementowej (korpus dwudzielny) występuje SKO-2p (płytka) z dodatkowym pierścieniem pogłębiającym o wysokości 200 mm oraz SKO-2g (głęboka) z pierścieniem pogłębiającym o wysokości 400 mm.

Wyposażenie kompletnej studni SKO-2:
 • korpus betonowy dwuelementowy,
 • rama klasy A, B, C, D,
 • nakrywa klasy A, B, C, D,
 • rury wsporcze 2 szt.,
 • uchwyty 2 kablowe 2 szt.
Wymiary wewnętrzne:
 • Studnia SKO-2p
 • długość 1150 mm, szerokość 780 mm, wysokość 700 mm
 • Ciężar korpusu SKO-2p - 570 kg

 • Studnia SKO-2g
 • długość 1150 mm, szerokość 780 mm, wysokość 900 mm
 • Ciężar SKO-2g - 670 kg

Przekroje pionowe
Studnia SKR-1 - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci rozdzielczych w kanalizacji 1-otworowej. Może również pełnić funkcję studni przelotowej, narożnej lub odgałęźnej.

Dane techniczne:
Studnia kablowa rozdzielcza wykonana jako jednoelementowa
 • korpus żelbetowy o masie m = 633 kg
 • grubość ścian bocznych 7 cm, grubość dna 10 cm
 • beton B-20 stal A-0 (St0S)

Przekroje pionowe
Studnia SKR-2 - przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych sieci kablowych rozdzielczych w kanalizacji 2-otworowej.Może pełnić również funkcję studni odgałęźnej lub narożnej.

Dane techniczne:
Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako dwuelementowa
 • korpus żelbetowy górny o masie m = 820 kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 1300 kg
 • grubość ścian bocznych 9 cm, grubość płyty górnej i dna - 10 cm
 • beton B-20 stal A m (34 GS)

Przekroje pionowe
Studnia SKMP-3 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 9-otworowej (3 otwory w warstwie).

Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa
 • korpus żelbetowy górny o masie m = 2100 kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 2150 kg
 • grubość ścian bocznych, płyty górnej i dna -10 cm
 • beton B-20; stal A - O (St0S)

Przekroje pionowe
Studnia SKMP-4 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przelotowych dla kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie).

Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako dwuelementowa
 • korpus żelbetowy górny o masie m = 2450 kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 2500 kg
 • grubość ścian bocznych - 10 cm
 • grubość płyty górnej i dna -12 cm
 • beton B-20; stal A - 0 (St0S)

Przekroje pionowe
STUDNIA SKMP-6 występuje w wersji z dwuelementowym korpusem (góra i dół korpusu). W osi podłużnej studnia posiada 2 otwory kanalizacji kablowej o wymiarach 810 x 1020 mm. Maksymalna liczba rur w ciągu głównym 42 szt.

Przekroje pionowe
PŁYTY USTROJOWE ŻELBETOWE U-85, U-130
Płyty ustrojowe żelbetowe U-85 i U-130 przeznaczone są do wzmacniania ustrojów słupów energetycznych linii napowietrznych.

Przekroje pionowe
BELKI USTROJOWE ŻELBETOWE B-60, B-80
Belki ustrojowe żelbetowe B-60, B-80 służą do wzmacniania ustroju słupów telekomunikacyjnych lub energetycznych linii napowietrznych.

Przekroje pionowe
Studnia SKMOP-4 przeznaczona jest dla telekomunikacyjnych linii magistralnych przeh kanalizacji 24-otworowej (4 otwory w warstwie).

Dane techniczne:
Studnia kablowa magistralna wykonana jako trójelementowa
 • korpus żelbetowy górny o masie m = 2180kg
 • korpus żelbetowy dolny o masie m = 2330 kg
 • gardło żelbetowe o masie m= 550 kg
 • grubość ścian bocznych -10 cm
 • grubość płyty górnej i dna - 12 cm
 • beton B-20; stal A - 0 (St0S)

Przekroje pionowe
Szczudła żelbetowe stosowane są do słupów drewnianych przy budowie i przebudowie telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Dane techniczne:
 • masa m = 190 kg
 • beton B - 25
 • stal
 • zbrojenie główne - 34GS
 • strzemiona - St0S

Przekroje pionowe
Słupki oznaczeniowe SO - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego i jego punktów charakterystycznych.

Dane techniczne:
 • ciężar - 80 kg
 • klasa betonu - B - 20
 • stal zbrojeniowa- 34GS

Przekroje pionowe
Słupki oznaczeniowe SOP - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego i jego punktów charakterystycznych, oraz do wykonania pomiarów prądów błądzących i potencjału elektrycznego powłoki kabla.

Dane techniczne:
 • ciężar - 80 kg
 • klasa betonu - B - 20
 • stal zbrojeniowa- 34GS

Przekroje pionowe
Słupki oznaczeniowe typu - SOK - stosowane są do oznaczania w terenie trasy kabla telekomunikacyjnego.
 • Waga słupka 30 kg
Słupki graniczne SOG - stosowane są do oznaczania granic i punktów charakterystycznych terenu.
 • Waga słupka 19 kg

Przekroje pionowe
Rama lekka obetonowana, pokrywa typ lekki.

Dane techniczne:
 • ciężar - 200 kg
 • klasa betonu - B - 20

Przekroje pionowe
Rama ciężka obetonowana, pokrywa typ ciężki.

Dane techniczne:
 • ciężar - 350 kg
 • klasa betonu - B - 20

Przekroje pionowe
Fundamenty prefabrykowane typu FBW-80, FBW-100, FBW-120, FBW-150, przeznaczone są do posadowienia słupów oświetleniowych. Fundamenty należy instalować w gruncie o nośności nie mniejszej niż 0,2 MPa. Fundamenty wykonane są z betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanałami do wprowadzenia kabli. W zależności od rozmiarów, fundamenty wykonywane są w wersji jednolitego bloku betonowego albo są dzielone i skręcane za pomocą śrub.

Dane techniczne: Typ fundamentu  / H / A / B /a / b / c / Śruba tuleja Masa
 • FBW-80      / 800 / 270 / - / 190 / 90 / 230 / M-20 82
 • FBW-100  / 1000 / 290 / - / 190 / 90 / 290 / M-20 170
 • FBW-120  / 1200 / 350 / - / 220 / 95 / 520 / M-24 260
 • FBW-150  / 1500 / 350 / - / 220 / 95 / 520 / M-24 260

Start | O firmie Prozbyt | Rury z tworzyw sztucznych | Studnie kablowe | Usługi | Kontakt

Valid HTML4.01 Valid CSS
 

© Prozbyt - Wszelkie prawa zastrzeżone. Witryna jest własnością Prozbyt, przedstawione tutaj informacje mają charakter ogólny.
eYee - Projekt, HTML, CSS